Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de data migratie?

qualityKeurt uw slager tijdens de implementatie zijn eigen vlees?

Hoe komt het toch dat een datamigratie zo vaak onderschat wordt? Als trotse gegevensbezitter zou je verwachten dat je zo zorgvuldig mogelijk met je bedrijfskapitaal om zou springen en dit vooral in eigen hand wil houden.

Niets is minder waar: in de praktijk blijkt vaak dat óf de functionele partner óf dat u als klant verantwoordelijk wordt gemaakt voor het converteren van uw data naar het formaat van het doelsysteem.

Er worden verschillende tactieken gehanteerd: soms wordt er besloten om niets mee te migreren, soms moet juist alles mee in de bestaande staat(en kwaliteit). En af en toe wordt het oude systeem in de lucht gehouden om zo nog bij de historie te kunnen. De vraag is of dat in de business case was mee begroot.

U bent er uit: u gaat zelf aan het roer staan! Als u dat doet dan doet u dat vaak voor het eerst of wellicht eens in de zoveel jaren. Dan toch de functionele implementatie partner maar? Als zij de conversie voor haar rekening neemt is dat regelmatig de sluitpost van het project: typisch aan het einde met een grote kans op budget uitputting en tijdsdruk. Vaak wordt er dan mee genomen wat er kan worden meegenomen en in de staat waarin de gegevens zich dan bevinden.

Het gevolg hiervan is dat uw waardevolle gegevens niet de aandacht krijgen die zij verdienen en dat er geen datakwaliteit wordt bedreven. En dat is zonde! Zonde, omdat een overgang naar bijvoorbeeld een nieuw pakket bij uitstek dé gelegenheid is om uw data te schonen. Een mooi bijeffect is dat het nieuwe pakket vaak een hoger rapportcijfer krijgt omdat de gegevens daar zo netjes geschoond –en eventueel verrijkt in staan.

Zonde ook omdat u zich niet heeft gespecialiseerd in het migreren van gegevensstructuren en vaak heeft u ook niet de wens om dat wel te gaan doen.

Voor sommige pakket leveranciers is het “erbij doen” van de data migratie een goede gelegenheid om net niet helemaal lekker werkende functionaliteit onder de pet te houden. Hopelijk treft u een pakket leverancier die dat niet doet en data migratie als een specialisme herkent.

Het fuseren en overnemen of welke wijze van samengaan dan ook vraagt om het samenbrengen van verschillende bronnen, elk met eigen unieke datastructuren. Over de nieuwe structuur van velden in uw nieuwe wereld horen materiedeskundigen afspraken te maken zodat deze daar uniform en ontdubbeld in kunnen landen.

Hoe weet u nu of het juiste vlees in de kuip heeft en wanneer kunt u met een gerust hart project decharge verlenen?

Als u zelf geen slager bent maar u krijgt wel vlees: laat dat dan gespecialiseerd snijden. U weet dan zeker dat alle plakjes in de juiste schalen terecht komen. U kunt voorspellen wat in welke schaal komt. En wat u overhoudt? Laat het archiveren of gooi het weg. Ook hoeft u niet met een mes te leren snijden en u hoeft het mes ook niet uit te zoeken of te slijpen, dat is al voor u gedaan.

Een goede migratie gewenst, uw keurslager!


ITCG denkt én doet al bijna twee decennia in data integratie, datamigratie, datakwaliteit en testdata en deelt haar opgedane kennis graag met de wereld in de vorm van blogs –lees ook onze andere artikelen.