Data: het bloed van de onderneming!

bloedalsdataIn de ruim 20 jaar, dat ik als datamigratie consultant actief ben, heb ik aan veel datamigraties meegewerkt. Centraal in de datamigraties is mijn standpunt: “Data is het bloed van de onderneming!”.

Het succes van een nieuw informatiesysteem hangt voor het belangrijkste deel af van de data waarmee het systeem werkt. En die data moeten goed zijn, door het informatiesysteem worden immers veel primaire bedrijfsprocessen ondersteund.

Ik vergelijk de data van een bedrijf met het bloed van het menselijk lichaam. Het bloed voorziet de organen van zuurstof en voeding om deze goed te laten functioneren. In een informatiesysteem zijn dit de data. De data voeden de primaire processen om tot een goed resultaat te komen.

Als het bloed niet meer in staat is om de organen van zuurstof en voeding te voorzien, dan gaan de organen slechter functioneren of in het ergste geval valt een orgaan uit. In een informatiesysteem gebeurt in feite hetzelfde; slechte data leiden tot uitval in de primaire bedrijfsprocessen, wat in het ergste geval kan leiden tot de ondergang van de onderneming.

Vaak liggen de te migreren data al vele jaren vast in de oude gegevensverzameling. De applicatie, die van deze data gebruik maakt, heeft in haar lange levensduur vele nieuwe releases gekregen met daarin de nodige wijzigingen in de gegevensverzameling: nieuwe en vervallen velden/tabellen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was het de gewoonte om de vervallen velden en tabellen te hergebruiken; opslag was duur in die tijd. Daarbij werd nogal eens vergeten de velden of de tabellen eerst te schonen.

Bij het implementeren van een nieuw informatiesysteem ter vervanging van het oude systeem is het noodzakelijk om de data naar het nieuwe informatiesysteem te migreren. Zie de datamigratie als een bloedtransfusie! Bloedtransfusie moet gebeuren met de juiste bloedgroep; datamigratie met correcte data. Gebeurt dit in beide gevallen niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Het moment om goed naar de data te kijken. Voldoen de data aan de gestelde eisen van het nieuwe informatiesysteem? Zijn de data nog actueel (correctie en/of verrijking)? Wat te doen met verouderde data? Een aantal vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat de data gemigreerd kunnen worden. Zorg ervoor dat de data tot de juiste bloedgroep behoren. Gezonde data leiden tot een gezonde onderneming.

Succes met de datamigratie!


ITCG denkt én doet al bijna twee decennia in data integratie, datamigratie, datakwaliteit en testdata en deelt haar opgedane kennis graag met de wereld in de vorm van blogs –lees ook onze andere artikelen.