Data Integratie

Er worden steeds meer gegevens verzameld en digitaal vastgelegd. Hierdoor wordt het steeds complexer om hier de juiste informatie uit te kunnen halen. Wilt u verschillende datastromen efficiënt samenvoegen en beschikbaar stellen? Wij kunnen u hierbij helpen.

Steeds meer gegevens

Het uitvoeren van bedrijfsprocessen wordt steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid en integratie van zowel interne als externe data. Daarnaast brengt de integratie van nieuwe datastromen in bedrijfsprocessen vaak nieuwe commerciële kansen met zich mee. Een goed voorbeeld is het toevoegen van een externe bron (zoals het Handelsregister) aan een bedrijfsproces om uw relatiegegevens up-to-date te houden.

Behoefte aan integratie

Onder data-integratie verstaan we het het efficiënt en effectief koppelen van verschillende datastromen (zowel intern als extern) met als doel om een bedrijfsproces optimaal te ondersteunen. Naast het technisch integreren van de data speelt ook het begrijpen, opschonen, samenvoegen, bewaken en beschikbaar stellen van gegevens een belangrijke rol.

Gespecialiseerde tooling

We maken gebruik van DATPROF Integrate. Deze tooling bestaat uit een framework met standaard bouwblokken. Hiermee worden projecten sneller, met minder inspanning en goedkoper uitgevoerd. En het beheer sterk vereenvoudigd.

Wij helpen u graag

Wij kunnen u adviseren over een toekomstvaste en uitbreidbare architectuur. En ondersteunen bij specificatie en ontwerp. U kunt zelfs de ontwikkeling en het beheer van uw data integratie proces volledig aan ons uitbesteden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Praktijk Cases

 • Neckermann (Thomas Cook)

  Ontwikkelen van een data-integratie oplossing met DATPROF Integrate voor het near-realtime samenstellen van reispakketten ten behoeve van de reisbureaus en andere intermediairs.

 • TKP

  Uitfaseren van Oracle Warehousebuilder en implementeren van een data-integratie oplossing met DATPROF Integrate ten behoeve van de pensioenadministratie.

 • Menzis

  Ontwikkelen van een matching-oplossing met DATPROF Integrate om betaalstromen direct te kunnen koppelen aan de openstaande posten in de juiste bronsystemen.

 • Gemeente Gooise Meren

  Integreren van data uit document management systemen (DMS, Corsa, Decos, Zaaksysteem.nl) en het opleveren van een raadpleegomgeving voor deze geïntegreerde data. Tevens exportfunctionaliteit naar Mozard gerealiseerd.

 • Dienst Uitvoering Onderwijs

  Ondersteuning bij de inrichting van een gestructureerd fraude-detectie proces. Doorontwikkelen van de strategie en het invullen van de benodigde randvoorwaarden, waaronder het integreren van data en het beschikbaar maken van aan analyse-omgeving.