Data Kwaliteit

Datakwaliteit is bepalend voor de juiste werking van uw systemen en processen. Vervuilde data kan leiden tot foutieve informatie en kan zelfs schade tot gevolg hebben. Wilt u meer grip krijgen in de kwaliteit van uw gegevens? Wij kunnen u helpen om de kwaliteit structureel te verbeteren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meten is weten

We beginnen met een nul-meting. Hiermee krijgt u helder inzicht in de kwaliteit van uw gegevens. Denk hierbij aan dubbele registraties, afwijkende coderingen, foutieve schrijfwijzen, data inconsistentie en verouderde gegevens.

Verbeteren en borgen

Op basis van de nul-meting maken we inzichtelijk welke kwaliteitsissues er spelen en welke maatregelen u kunt nemen. De verbetervoorstellen worden op basis van een business case (met concrete kosten en baten) gezamenlijk met u vastgesteld.

Gespecialiseerde tooling

Voor de uitvoering maken we gebruik van DATPROF Integrate. Deze tool bevat standaard bouwblokken voor het meten, verbeteren en borgen van gegevens-kwaliteit, ontdubbelen van gegevens, uniformeren van namen en adressen.

Wij helpen u graag

Wilt u een nul-meting van uw datakwaliteit? Wij maken voor u inzichtelijk welke verbeteringen er mogelijk zijn. En we ondersteunen bij het maken van een gedegen business case. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Praktijk Cases

 • Kadaster

  Periodiek uitvoeren van metingen met DATPROF Integrate ten behoeve van de data- en proceskwaliteit voor de landelijke voorziening Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • Rabobank

  Uitvoeren van datakwaliteit-metingen met DATPROF Integrate tijdens de migratie van de Friesland Bank naar de Rabobank.

 • Lefier

  Periodiek uitvoeren van metingen met DATPROF Integrate ten behoeve van de datakwaliteit van de verhuur-administratie en adviseren over het verbeteren van de datakwaliteit.

 • Essent

  Ontwikkelen van een \'wasstraat\' met DATPROF Integrate ten behoeve van het meten en verbeteren van de datakwaliteit.

 • Provincie Drenthe

  Meten van de datakwaliteit met DATPROF Integrate voor het Nieuwe Handelsregister (NHR) en matchen van de eigen data met de data uit het NHR.

 • WoonFriesland

  Voor WoonFriesland heeft ITCG met behulp van DATPROF Integrate datakwaliteitsmetingen uitgevoerd op het ERP pakket (Tobias AX) van deze wooncorporatie, met als doelstelling het schonen, verrijken en ontdubbelen van de data.