Testdata Management

Voor het testen wordt vaak gebruik gemaakt van een kopie van productiegegevens. Dit brengt twee problemen met zich mee: het gebruik van gevoelige klantgegevens en de sizing van alle testomgevingen. Wilt u hier een oplossing voor? ITCG kan u hiermee helpen.

Beschermen van gegevens

'Privacy' speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Gegevens worden vaker gekoppeld en gedeeld. De kans op het 'lekken van data' wordt hierdoor groter. Wilt u ook de gegevens van uw klanten optimaal beschermen? Steeds meer organisaties nemen pro-actief maatregelen om hun gegevens te beschermen en voldoen hiermee aan actuele wet- en regelgeving. Het anonimiseren van persoonsgegevens in testomgevingen is een effectieve maatregel.

Besparen van kosten

Volledige kopieën van productiegegevens in testomgevingen leidt tot hoge kosten voor storage en beheer. Wilt u ook besparen op deze kosten? Steeds meer organisaties kiezen ervoor om testomgevingen te vullen met een 'geanonimiseerde subset'. Met een dergelijke subset wordt de doorlooptijd van de testuitvoering aanzienlijk verkort, hetgeen binnen agile ontwikkeltrajecten zeer waardevol is!  Daarnaast wordt deze oplossing ook veel gebruikt binnen BI-ontwikkeltrajecten.

Gespecialiseerde tooling

We maken gebruik van DATPROF Subset en DATPROF Privacy. Deze tooling bevat standaard functies voor het anonimiseren van data en het creëren van subsets. Ook "over de keten". En standaard oplossingen voor de distributie van testdata en het genereren van auditrapporten.

Wij helpen u graag

Ook u kunt een vliegende start maken met het beschermen van persoonsgegevens en uw kosten voor het testen aanzienlijk te verlagen. Onze oplossing wordt vaak gebruikt bij Agile systeemontwikkeling met Scrum. Wij helpen u graag met het het implementeren van een Testdata Management oplossing. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Praktijk Cases

 • Zorgverzekeraar VGZ

  Leveren van tooling (DATPROF Subset en DATPROF Privacy) en implementatie van een testdatamanagement oplossing voor Oracle OHI.

 • Rabobank International

  Leveren van tooling (DATPROF Privacy) en regelen van geanonimiseerde data voor alle testomgevingen van de landen waarin Rabobank International actief is.

 • Zorgverzekeraar DSW

  Leveren van de tooling (DATPROF Subset en DATPROF Privacy) en ondersteuning voor de implementatie van een testdatamanagement oplossing.

 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Levering van de tooling (DATPROF Subset en DATPROF Privacy) en expertise voor het implementeren van een testdatamanagement oplossing.

 • UMCG

  Leveren van de tooling (DATPROF Privacy) en expertise ten behoeve van het anonimiseren van de testdata voor de migratie naar het nieuwe EPD.

 • Menzis

  Leveren van de tooling (DATPROF Subset) en expertise ten behoeve van het subsetten van de datawarehouse omgevingen.

 • PGGM

  Leveren van testdatamanagement tooling (DATPROF Subset & DATPROF Privacy) inclusief ondersteuning ten behoeve van de implementatie.

 • UWV

  Leveren van tooling (DATPROF Privacy) en ondersteuning ten behoeve van het anonimiseren van testdata.