Testimonial: Datamigratie Lefier


Organisatie: Wooncorporatie Lefier
Project:  Migratie meerdere bronnen naar Empire Dynamics
Naam opdrachtgever: Dhr. H. Fissering (Hoffman Krul & Krul Partners – Programmamanager  ‘ONE!’
Diensten & Producten: Datamigratie – DATPROF Integrate


Wooncorporatie Lefier is op 1 januari 2009 ontstaan uit de samenvoeging van de corporaties IN, Volksbelang en Wooncom. De integratie van de primaire automatiseringssystemen van deze organisaties werd in het kader van Project ONE! uitgevoerd. Vanaf oktober 2014 werken de medewerkers van Lefier met één gezamenlijk systeem: Dynamics Empire. De data van de drie oorspronkelijke corporaties is, waar mogelijk en gewenst, gemigreerd naar het nieuwe systeem. ITCG heeft een belangrijk deel van deze datamigratie uitgevoerd.

 Het Woonbedrijf in Emmen (voormalig Wooncom) was gebruiker van het systeem TOBIAS, waarmee de verhuur van de circa negentienduizend verhuurobjecten werd geregistreerd. ITCG heeft in een eenvoudige Proof-of-Concept gedemonstreerd op welke wijze ze een datamigratie vanuit TOBIAS zou uitvoeren, met daarbij expliciete aandacht voor aspecten als data kwaliteit, doorlooptijd en een snel aanpasbare transformatie. De te migreren data werd, net als voor de 3 andere bronsystemen naar een generiek datamodel gebracht, dat vervolgens door leverancier cegeka-dsa werd ingelezen in Empire. Op basis van de POC heeft Lefier besloten de opdracht te gunnen en heeft ITCG in 3 maanden de migratieprogrammatuur gebouwd. Op basis van de succesvolle resultaten van de TOBIAS-migratie heeft Lefier ITCG verzocht of ze ook migratie vanuit het NCCW en de projecten-conversie vanuit TOBIAS-AX wilden uitvoeren.

 In  augustus 2014 is Lefier gestart met de acceptatietesten van Empire op basis van productiedata en heeft ITCG op basis van de testbevindingen vervolgens meerdere proefmigraties gefaciliteerd.

 Integraal onderdeel van de migratie was het meten en verbeteren van de datakwaliteit. Gedurende het gehele traject heeft ITCG gefaciliteerd in het signaleren van de datakwaliteit, en ondersteuning geleverd voor het verbeteren (ontdubbelen, verrijken, schonen) van de datakwaliteit.

 In oktober 2014 kon Lefier, na een succesvol verlopen migratie-weekend, daadwerkelijk gaan werken met Empire.

Ook tijdens de nazorgfase heeft ITCG functionele en technische vragen van Lefier beantwoord op basis van bronsystemen en de transformatie-database.

 ITCG heeft tijdens de datamigratie binnen Project ONE! een rol gespeeld, die hen op het lijf geschreven is. De combinatie van de functionele analyse naar het gebruik en de kwaliteit van de bron- en doeldata, in combinatie met de gedegen technische aanpak van de uiteindelijke conversie, stelde Lefier in staat om snel en gecontroleerd haar veranderende migratie-eisen te laten implementeren. Voor de uitvoering heeft ITCG gebruik gemaakt van DATPROF Integrate als data-integratie platform.

 Zowel door de opdrachtgever Project ONE! als door het implementatieteam van de leverancier van Empire werd de inzet van ITCG sterk gewaardeerd: “De structurele werkwijze van ITCG gaf de broodnodige rust tijdens een hectische migratieperiode. Jullie gaven tijdig het juiste inzicht in de migratieproblematiek en kwamen met concrete oplossing voor bestaande issues. Jullie werken met korte lijnen, zijn uitstekend benaderbaar, kritisch en oplossingsgericht. Kortom, fijn op met jullie samen te werken”