Testimonial: De Friesland Zorg – Anonimiseren van data


 

Organisatie: De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ)

Project: Anonimiseren van persoonsgegevens

Naam opdrachtgever: Symon Bergsma, Projectleider anonimiseren

Diensten & Producten: Anonimiseren, Testdatamanagement, DATPROF Privacy

 


In 2012 heeft De Friesland Zorgverzekeraar (De Friesland) een Request for Proposal (RFP) uitgeschreven voor een testdata management oplossing. De aanleiding was het aanscherpen van het beleid ten aanzien van het gebruik van productiedata in niet-productieomgevingen.

Op basis van de RFP nodigde De Friesland onder andere ITCG uit voor een presentatie en demonstratie van DATPROF Privacy. ITCG heeft besloten de demonstratie te doen op een eigen applicatie van De Friesland. Dit is als zeer positief ervaren. Gecombineerd met de gebruiksvriendelijkheid en doelgerichtheid van de tooling heeft dit De Friesland doen besluiten om ITCG te selecteren als partner. Daarna hebben zowel DATPROF Privacy als ITCG zich bewezen in een pilot en heeft De Friesland besloten over te gaan tot aanschaf van de tooling.

De implementatie hebben ITCG en De Friesland samen uitgevoerd; ITCG voor de specialistische kennis en De Friesland voor de kennis van de systemen. Een combinatie van training en coaching-on-the-job stelt De Friesland in staat om de ingerichte oplossing zelfstandig te beheren en te onderhouden.

Voorafgaand aan het traject waren met name de testers sceptisch over het gebruik van geanonimiseerde testdata. Na een periode van gewenning is de scepsis verdwenen en is er nog maar weinig behoefte aan het gebruik van productiedata.

Aldus Symon Bergsma, projectleider voor de implementatie: “ITCG heeft zichzelf als partner bewezen door een flexibele opstelling met veel kennis van zaken. De tooling van DATPROF kenmerkt zich door de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en biedt tevens de gewenste flexibiliteit. Deze combinatie zorgt voor een constructieve samenwerking waarmee de gewenste resultaten worden behaald.”

 Door het anonimiseren van de testdata voldoet De Friesland aan de eisen die door de Nederlandsche Bank en de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld ten aanzien van het gebruik van productiedata in testomgevingen. Na de implementatie van DATPROF Privacy is De Friesland gestart met de implementatie van DATPROF Subset ten behoeve van het verkleinen van de omvang van de testomgevingen.